Adatvédelmi irányelvek                         Nincs bejelentkezve

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK


Az alábbiakban részletezett rendelkezések a MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 166.; cégjegyzékszám: 01-09-662211; adószám: 12279869-2-41; a továbbiakban: MASCO Kft.) által üzemeltetett, www.masco.hu URL alatt elérhető weboldal (továbbiakban: Weboldal) adatvédelmi irányelvei képezik (a továbbiakban: Adatvédelmi Irányelvek).

A Weboldal meglátogatásával (megnyitásával) egyidejűleg a Felhasználó mindenféle korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja az alábbi Adatvédelmi Irányelveket:

A MASCO Kft. tiszteletben tartja a Weboldalt felkereső személyek, Felhasználók személyes adataihoz fűződő jogát.

1. A MASCO Kft. a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Felhasználók azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben használja fel.

2. A Felhasználó személyes adatainak felhasználásához a személyes adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával – adott célhoz kötötten – egyben kifejezett hozzájárulását adja. Az adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával a Felhasználó egyebekben kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére a MASCO Kft. elektronikus levele(ke)t, hírlevelet küldjön szolgáltatásairól. A MASCO Kft. a Felhasználók személyes adatait nem adja át harmadik személyek részére, kivéve, ha ahhoz adott Felhasználó hozzájárult, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget kötelező jogszabályi rendelkezés írja elő.

3. A MASCO Kft. kijelenti, hogy a Weboldalon keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.
4. A MASCO Kft. a Felhasználó által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint óvintézkedéseket tesz a Felhasználó személyes adatainak védelme, illetve elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében.

5. A Weboldal ún. naplóbejegyzéseket használ, mely naplóbejegyzések tartalmazzák az internet protokoll címet (IP cím), a Felhasználó által használt böngésző típusát, az internet-szolgáltatót, dátum/ idő bélyegzőt, a hivatkozó és kilépő oldalak címét, és a kattintások számát a Weboldal látogatása alatt. Előbbiek célja, hogy ennek segítségével látogatási szokásokat elemezzen a MASCO Kft., annak érdekében, hogy a Weboldal kezelése és adminisztrációja hatékonyabb legyen. A naplóbejegyzésekben tárolt adatok semmilyen módon nem kapcsolhatóak konkrét természetes személyhez.

6. A MASCO Kft. által bizonyos esetekben ún. anonim látogatásazonosító (cookies) is alkalmazásra kerül a Weboldal felhasználói preferencia szerinti optimalizálása érdekében.

7. A MASCO Kft. a Felhasználó személyes adatait a Felhasználó – a MASCO Kft. részére elektronikus vagy postai úton megküldött – kérésére haladéktalanul törölni. 

A MASCO Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal, illetve jelen Adatvédelmi Irányelvek tartalmában bármikor változtatásokat eszközöljön. Az aktuális Adatvédelmi Irányelvekről a Felhasználó a Weboldal „Adatvédelmi Irányelvek” része alatt tájékozódhat folyamatosan.


Budapest, 2012. szeptember 17.